021-66489053--021-66951342پشتیبانی

لوازم جانبی

صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پاراوان(دیوایدر)

تومان 1,500,000

پاراوان پزشکی یا پاراوان بیمارستانی از تجهیزات پزشکی پر مصرفی است که از آن تقریباً در تمامی کلینیک ها و مراکز درمانی که دارای اتاق های چند تختی هست استفاده میشود کار پاروان پزشکی این است که حد فاصلی باشد بین تخت دو بیمار که قطعا این وسیله را در اتاق تزریقات مراکز پزشکی و بیمارستان ها به چشم به دفعات دیده اید. پاروان ها معمولا به دو مدل چرخ دار و بدون چرخ تقسیم میشود که مدل چرخ دار به علت سهولت در حمل و نقل محبوبیت بیشتری نسبت به مدل ثابت دارد در واقع پاراوان نوعی دیوار حائل میان بیماران و همراهان آنان در مراکز درمانی میباشد. یکی از مشخصه هایی که پاراوان ها دارند تعداد لت است تعداد لت یعنی تعدا صفحات تاشویی که این محصول میتواند داشته باشد.تصوری غلط در بین مشتریان وجود دارد که فکر میکنند این وسیله اهمیت آنچنانی نداشته و در مراکز خود از پاراوان پزشکی دست دوم استفاده میکنند در صورتی که اگر پاراوان مورد نظر مرغوب نباشد و پاره باشد یا شکسته باشد و یا به کل دچار نقص باشد شاید به سلامتی جسمی بیمار کاری نداشته باشد ولی سلامتی روانی بیمار را مورد صدمه قرار میدهد به عنوان مثال فرض کنید فردی برای تزریقات آمپول به بخش تزریقات مرکز درمانی میرود و با این صحنه مواجه میشود که پاراوان پزشکی ما بین تخت خود و تخت کناری دچار پارگی شکستگی یا نقص است خب قطعا موذب شده و از انجام تزریق صرف نظر خواهد کرد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی